Víme o všech veřejných zakázkách.

Úřadům i firmám naše data pomáhají lépe fungovat.

Klienti
University of Cambridge Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Czech credit bureau Ministerstvo pro místní rozvoj Policie České republiky

Kdo, komu a za kolik.

Propojujeme a čistíme informace o veřejných nákupech z 50 zemí, stovek zdrojů. Naše databáze v Česku je nejúplnějším zdrojem informací o nákupech, který využívá Ministerstvo pro místní rozvoj, Policie ČR, Hlídač státu a další.

Jsme členy odborných orgánů vlády ČR i Evropské komise, podílíme se na tvorbě legislativy, naše analýzy pravidelně vycházejí v masových i odborných médiích.