Víme o všech veřejných zakázkách.

Úřadům i firmám naše data pomáhají lépe fungovat.

Klienti

University of Cambridge
Policie České republiky
Czech Invest
Princeton University

Státní správa

Ředitelství silnic a dálnic
Ministerstvo zdravotnictvi
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Senát

Samosprávy

Olomoucký kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
hlavní město Praha
Městská část Praha 1
Městská část Praha 5
město Karviná
město Znojmo

Veřejně vlastněné společnosti

Česká pošta
DIAMO
OICT
Povodí Moravy
Technická správa komunikací
Lesy ČR

Kdo, komu a za kolik.

Propojujeme a čistíme informace o veřejných nákupech z 50 zemí, stovek zdrojů. Naše databáze v Česku je nejúplnějším zdrojem informací o nákupech, který využívá Ministerstvo pro místní rozvoj, Policie ČR, Hlídač státu a další.

Jsme členy odborných orgánů vlády ČR i Evropské komise, podílíme se na tvorbě legislativy, naše analýzy pravidelně vycházejí v masových i odborných médiích.